Search
  • Míša Laversová

Já a jóga

Jóga je cesta, na kterou jsem vstoupila v roce 2009. Je to cesta, na které se učím pokaždé něco trochu jiného, a při tom stále to stejné. Jóga je práce i hra s tělem ve všech jeho rovinách. Tělo, navzdory neutuchajícím virtuálnímu ruchu a informačnímu hluku, který je pro současnost typický, může velmi dobře sloužit jako brána do krajin tišších, meditativních, kde snáze zaslechneme dobrou odpověď, radu, nebo alespoň okusíme oázu skutečného klidu, odpočinku a načerpáme sílu, když se zvenku nedostává.​


Stačí jen, abychom si této cesty, která je nám vždy k dispozici, všimli a stále častěji všímali.

Nejvíce ta přináší jóga, kterou jsme schopni žít v každodenním životě. Když jsme vnímaví a doma ve svém těle a hlavě, můžeme okusit rovnováhu a harmonii v životě. Principy jógy a meditativní techniky elegantně přenosné do svízelných i radostných okamžiků života jsou to, co můj život usnadňuje, obohacuje a rozradostňuje, a co se pokouším sdílet i se svými studenty.​


Pevně věřím a potvrzuje se mi, že kdo se vydá cestou jógy, prospívá nejen svému zdraví tělesnému a duševnímu, ale celkově zlepšuje kvalitu svého života a životů všech, s kým je v kontaktu, a prohlubuje tak pocit hlubokého štěstí, které už nikdo ani nic nevezme. A to stojí za to.


Mými nejpřísnějšími i nejlaskavějšími učiteli jsou mí drazí, má dcera, příroda a život ve své rozmanité dokonalosti - a z těch jógových (a meditačních) učitelů zejména Míša Svatošová, Elena Brower (jejíž kniha Art of Attention / Jóga - Umění pozornosti vyšla v mém překladu v roce 2015 a Poznávám se / Practice.YOU v roce 2019), Tara Brach, Lucie Königová a Lenka Nezvalová.Akreditace Instruktor Hatha Yoga - MŠMT/ FISAF, Specializace Hatha jóga, Specializace Dětská jóga; Kurz meditace - Cestou Jógy; Handel Group - Coaching for Yoga Practicioners; Handel Group - Yoga Meets Life Coaching