Image by Kalle Kortelainen

PROČ DŌTERRA?

Proč používám právě tyto esence

  • jsou čisté a kvalitní 

  • fungují

  • jsou získávány s ohledem na nejvyšší kvalitu a maximální zaopatření všech, kteří se na jejich získání podílejí (více dále)

  • poslání společnosti dōTERRA je "dávat" a ročně investuje miliony dolarů do charitativních projektů i podpory farmářů a pěstitelů v rozvojových oblastech

  • nákupem esenciálních olejů dōTERRA sbíráte body, které můžete proměnit za další esenciální oleje nebo produkty dōTERRA zdarma 

 
Image by Matthew T Rader

NADACE HEALING HANDS

  - usiluje o to, aby ti, kteří zatím neměli příležitost se osamostatnit, ji dostali

- poskytuje základní hygienické potřeby dívkám v subsaharské Africe. Už nemusejí být v době menstruace izolované od školy a běžného života. ( Days For Girls)

- poskytuje mikro-půjčky v chudých komunitách ve složitých obdobích a na podporu podnikání - už nemusí využívat služeb nebezpečných a neetických lichvářů

- poskytuje přístup k pitné vodě tam, kde je jí nedostatek - děti se mohou vrátit do školy, je nižší procento nemocných, dospělí se mohou věnovat zemědělské činnosti nebo podnikání

- bojuje proti obchodu s bílým masem a pomáhá dětem, které byly z otroctví zachráněny, přivyknout si na nový život

- poskytuje samostatnost a svobodu i těm, kteří esenciální oleje dōTERRA používají a sdílejí jejich moudrost

 
Image by Cameron Venti

SOURCE TO YOU

Udržitelnost, podpora, transparentnost

- určitě zavítejte na https://sourcetoyou.com  - a prohlédněte si podrobný původ různých olejů doTERRA  (vpravo nahoře je vyhledávací políčko na vaši šarži jendodruhových olejíků)

- zřejmé jsou tam všechny hlavní aspekty, které doTERRA bere v potaz: 

       - dobročinnost

       - fair trade

       - čistota

       - kvalita

       - zájem o potřeby Vás, jakožto zákazníka


- na těchto stránkách můžete zjistit přesné chemické složení všech jednodruhových olejů doTERRA (směsi se chystají)


- do odkazu níže stačí zadat šarži ze spodní části vaší lahvičky - políčko na váš olejík je v pravém horním rohu:

 
Image by Louis Reed

PŘÍSNÉ TESTOVÁNÍ

Testování esencí doTERRA

Přísné testování

- Organoleptické hodnocení:

Posouzení vzhledu, barvy a vůně každého oleje.


- Specifická hustota:

Ověření čistoty a kvality každého esenciálního oleje.

- Plynová chromatografie / hmotnostní

spektrometrie (GC/MS): Zajišťuje, že chemické složení každého oleje splňuje předpokládaný chemický profil.


- Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR):

Analýza materiálového složení, která ověřuje, zda olej splňuje normy společnosti dōTERRA.


- Optická otáčivost:

Může pomoci zjistit syntetické přídatné látky, které se neprojeví v jiných zkouškách.


Index lomu:

Měří, jak se olejem šíří světlo, aby bylo

zajištěno splnění norem společnosti dōTERRA.


- Zkouška na kontaminaci:

Oleje se testují na škodlivé znečišťující látky, těžké kovy

a potenciálně škodlivé mikroorganismy.


- Zkouška stability:

Pomáhá zajistit, aby si olej

uchoval svou čistotu a účinnost po dobu jeho určeného použití